kop website 916x250

Min of meer toevallig kwamen wij in 2009 tijdens een vakantie in contact met bewoners van het Gambiaanse dorp Toubakolong (Tubo Kolong) - of Yarida zoals de oude naam van het dorp is. Ondanks het sterke gevoel onder dorpsbewoners dat ze in dit noordwestelijke deel van Gambia worden achtergesteld bij de steden langs de rivier, hebben zes dorpsbewoners met enkele inwoners van de hoofdstad Banjul plannen gesmeed om enkele elementaire voorzieningen naar Toubakolong te brengen. Hun plannen waren voor Future4all de voedingsbodem voor haar eigen beleidsplan en het daaruit afgeleide eerste projectplan.

Het is goed voor (tegen, dus) je vooroordelen als je die plannen leest, compleet met begroting in de eigen valuta.  Een samenvatting van hun plan, in het Nederlands, is te lezen bij Actieplan Yarida.

Voor even veel geld was onze vakantie anders uitgepakt en waren we in een van de buurtdorpen van Toubakolong terechtgekomen. Maar er was iets in Toubakolong dat de bezoekers trok en trof. Geen apathie, geen berusting, niet steeds de schuld bij een ander leggen. Gesprekken met de dorpsoudste (toch ook daar!) en leden van de plagambia kaart met toubakolongatselijke stichting Yarida riepen een beeld op dat is blijven hangen. Dat kan het best worden getypeerd als de combinatie van ‘niet bij de pakken neerzitten’ en ‘het niet alleen kunnen’. “Wat hebben we nodig om de meest elementaire voorzieningen in ons dorp te krijgen en wat gaat dat kosten”. Zo ongeveer.

Terug thuis in Nederland kun je twee dingen doen, het van je af laten glijden, afdoen als een vakantieliefde die niet beklijft, als dat pakje met inlandse tabak dat in Nederland ontdaan blijkt van de romantiek van het roken ervan op vakantie.

Of te doen wat onze voorzitter Ria Kicken-Koper deed,  mensen in je directe omgeving de verhalen blijven vertellen en intussen contact blijven houden met contact- en vertrouwensmannen in Toubakolong.

Dat leidde tot dit plan en tot de inzet van een paar enthousiaste gekken die, met voldoende realiteitsbesef, willen helpen de plannen van Yarida (Toubakolong) te realiseren.