kop website 916x250

Bent u er ook van overtuigd dat uw financiele steun echt bijdraagt aan de verbetering van de leefomstandigheden van bewoners van Toubakolong, doneer ons werk dan. Dat kan door overmaking op bankrekeningnummer NL81RABO 015.93.26.141 t.n.v. Future4all. Als u op de overschrijving ook uw (email)adres noteert kunnen wij u persoonlijk bedanken.

Dank nu al voor uw steun.