kop website 916x250

 anbi-logoFuture4all is vanaf 2010 door rijksbelastingen aangemerkt als een algemeen nut beogende instelling, ANBI in de volksmond. Dat heeft twee grote voordelen, een voor ons en een voor u. Een ANBI, zoals Future4all,  betaalt geen erfbelasting of schenkbelasting voor erfenissen en schenkingen die de instelling gebruikt voor het algemeen belang. En als een ANBI zelf schenkingen doet in het algemene belang, dan hoeft de instelling geen schenkbelasting te betalen.

En uw voordeel is dat u uw gift aan Future4all mag aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting. De Belastingdienst betaalt dus mee aan uw gift.

Door slim gebruik te maken van het belastingvoordeel, kunt u meer schenken met hetzelfde geld omdat de Belastingdienst na aangifte inkomstenbelasting het verschil terugbetaalt. U kunt er dus zelf voor kiezen om het voordeel te houden of weg te schenken aan de instelling van uw voorkeur.

U kunt nu doneren, u maakt het door u gekozen bedrag over op rekeningnummer NL81RABO 015.93.26.141 t.n.v. Future4all. Als u daarbij ook nog een e-mail of gewoon adres vermeldt, laten wij u daarna weten dat wij voor deze donatie zeer erkentelijk zijn.