IMG 01662Omar Sey, minister van Volksgezondheid van Gambia, heeft in een overleg op maandag 9 februari, met Future4all en het dorpsontwikkelingscomit√© van Toubakolong, ingestemd met een uitbreiding van het bestaande gezondheidscentrum in het dorp. De hoofdinspecteur volksgezondheid, de regionale directeur en het hoofd opleidingen hebben daags na het bezoek aan de minister overleg met ons ter plaatse gevoerd over de aard en invulling van de uitbreiding.  Die zal bestaan uit een maternitycentre, een gebouw naast het gezondheidscentrum voor poliklinische hulp, waar hoog zwangere vrouwen de allerlaatste periode van de zwangerschap worden opgevangen, waar ze bevallen en waar ze van deze bevalling kunnen bijkomen. De bouw van dit centrum komt voor rekening van sponsors zoals Future4all, het personeel en de inrichting wordt geleverd door het ministerie. Het maternitycentre zal een regionale functie krijgen en zal een forse  bijdrage gaan leveren aan het terugdringen van de kindersterfte en de complicaties bij bevallingen. 

Translate/Vertaal