Erik Janse en Anneke de Goed  uit Groningen zijn druk in de weer met de organisatie van etentjes voor Toubakolong. Met de netto-oplek voor de markthal midden in het dorppbrengst van deze acties hopen beiden eind van dit jaar voldoende geld bij elkaar te hebben voor de bouw van het jeugdhonk in de dorpstraat van Toubakolong.  Met de aanleg van de fundamenten van dit jeugdhonk is het dorp onlangs gestart. De bouw en inrichting moeten voorlopig bij gebrek aan geld blijven wachten. Janse en de Goed hebben via Future4all contact met het dorpscomité over de basale inrichting van het honk. Kort bij het jeugdhonk wordt in het najaar de overdekte markthal gebouwd. Het jeugdhonk krijgt zijn elektriciteit van de zonnepanelen van deze markthal. De Groningse initiatiefnemers gaan in februari 2015 ter plaatse kijken hoe het met de vorderingen van het jeugdhonk gaat.

Giften voor hety jeugdhonk kunt u overmaken op de rekening van Future4all 15.93.26.141 t.n.v. Future4all (IBAN:NL81RABO0159326141)(BIC:RABONL2U) onder vermelding van ‘jeugdhonk’.

Translate/Vertaal