kop website 916x250

voorblad

Zojuist verscheen ons jaarverslag 2018. Een jaar van gestage uitbouw van onze activiteiten in Toubakolong en omgeving. Een belangrijk jaar ook voor het dorp Toubakolong en de regio Upper Niumi, waarvan dit dorp het middelpunt vormt. In de met onze financiele steun gebouwde kraamkliniek kwamen de eerste baby's ter wereld. Tien waren het er op het eind van het jaar.

Het team van de kraamkliniek is in oktober getraind door vier vrijwilligers, in hun dagelijkse leven verpleeg- en verloskundigen van ziekenhuis Zuyderland Heerlen. 

Het was ook het jaar van de grote transporten. Nog nooit hebben we zoveel medisch materiaal (bedden en apparatuur) en schoolboeken vervoerd. De vervoerskosten waren gigantisch en de logistieke problemen om de bedden ongeschonden in het dorp te krijgen, waren formidabel. Onze lokale projectmedewerker Boto Ceesay lukte het. Waarvoor onze dank.

2018 was ook het jaar met voorbereidingen voor de reparatie van de schoolvloer. Ook zijn in dat jaar middelen gereserveerd voor de aanleg van een grote solarinstallatie voor de kraamkliniek en, mede met hulp van Enexis en Solicaire, sociaal fonds van Zuyderland, de oprichting van een aantal internetpunten in het dorp. Er komt een internetcafĂ©, de kliniek wordt met internet uitgerust. Over een derde plek wordt nog nagedacht. 

We hebben in 2018 ook gelden gereserveerd voor de fase 2 van de kraamkliniek, de bouw van drie stafwoningen, ommuurd, naast de kraamkliniek. De betonblokken voor de muur zijn al gemaakt. Het wachten is nu nog op instemming en medewerking van het ministerie van Volksgezondheid.

Het was ook het jaar van de bestuurswisseling. Harry Hoogeveen nam medio 2018 afscheid na meer dan zeven jaar noeste arbeid. Zijn plaats werd ingenomen door Roger Lindelauf.

Het positief resultaat van 2018 wordt aangewend voor de financiering van enkele staande en nieuwe projecten in het lopende jaar. Ook werven wij op dit moment fondsen voor het storten en betegelen van  de vloeren van de klaslokalen. De eerste donaties daarvoor zijn al binnen. Bijdragen zijn welkom en fiscaal aftrekbaar door overmaking op NL81RABO 0159326141.

Voor het jaarverslag klik hier.