Min of meer toevallig kwamen wij in 2009 tijdens een vakantie in contact met bewoners van het Gambiaanse dorp Toubakolong (Tubo Kolong) . Drie dorpsbewoners hadden toen al plannen gesmeed om enkele elementaire voorzieningen naar Toubakolong te brengen en zo hun families en vrienden verder te helpen. Hun plannen waren voor Future4all de voedingsbodem voor haar eigen beleidsplan en het daaruit afgeleide eerste projectplan.

Voor even veel geld was onze vakantie anders uitgepakt en waren we in het zuidelijke, toeristische gedeelte terechtgekomen. Maar er was iets in Toubakolong dat de bezoekers trok en trof. Geen apathie, geen berusting. Gesprekken met de dorpsoudste en leden van het dorpscomité riepen een beeld op dat is blijven hangen. Dat kan het best worden getypeerd als de combinatie van ‘niet bij de pakken neerzitten’ en ‘het niet alleen kunnen’. “Wat hebben we nodig om de meest elementaire voorzieningen in ons dorp te krijgen en wat gaat dat kosten”.

Terug in Nederland kun je twee dingen doen, het van je af laten glijden of doen wat onze voorzitter Ria Kicken-Koper deed,  mensen in je directe omgeving de verhalen blijven vertellen en intussen contact blijven houden met Toubakolong.

Na een jaar met haar man de nodige noodzakelijke materialen naar Gambia verstuurd te hebben en financiële ondersteuning geboden te hebben voor opleidingen werd het tijd om het groter aan te pakken.

Dat leidde uiteindelijk tot de oprichting van de stichting.