Future4all heeft de ANBI-erkenning

Future4all is vanaf 2010 door rijksbelastingen aangemerkt als een algemeen nut beogende instelling, ANBI in de volksmond. Dat heeft twee grote voordelen, een voor ons en een voor u. Een ANBI, zoals Future4all,  betaalt geen erfbelasting of schenkbelasting voor erfenissen en schenkingen die de instelling gebruikt voor het algemeen belang. En als een ANBI zelf schenkingen doet in het algemene belang, dan hoeft de instelling geen schenkbelasting te betalen.

En uw voordeel is dat u uw gift aan Future4all mag aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting. De Belastingdienst betaalt dus mee aan uw gift.

Door slim gebruik te maken van het belastingvoordeel, kunt u meer schenken met hetzelfde geld omdat de Belastingdienst na aangifte inkomstenbelasting het verschil terugbetaalt. U kunt er dus zelf voor kiezen om het voordeel te houden of weg te schenken aan de instelling van uw voorkeur.

U kunt nu doneren, u maakt het door u gekozen bedrag over op rekeningnummer:

NL81RABO 015.93.26.141 t.n.v. Future4all. Als u daarbij ook nog een e-mail of gewoon adres vermeldt, laten wij u daarna weten dat wij voor deze donatie zeer erkentelijk zijn.

Het fiscaal nummer van Future4all is 8500.14.840, onder dat nummer is Future4all bij haar oprichting in 2011 bij de belastingen ingeschreven. Bij de Kamer van Koophandel is Future4all geregistreerd onder KvK 51437201.

De contactgegevens van Future4all zijn:
Stichting Future4all, Pijnsweg 85.  6419CK Heerlen. T 061318920, E info@future4all.org, W www.future4all.org

Over het beleid van Future4all, over de uitgevoerde activiteiten en over de besteding van de ontvangen gelden legt Future4all regelmatig verantwoording af. Over 2020 vindt u dat in  ons jaarverslag. 

STEUN ONS MET UW DONATIE