FUTURE4ALL

De stichting Future4All is al 9 jaar actief in het dorp Toubakolong aan de noordzijde van de Gambia rivier, het niet-toeristische gedeelte van Gambia.

Waar staan wij als stichting Future4All?

Drie typen van activiteiten;

  • Directe armoedebestrijding
  • Het ontwikkelen van de gemeenschap(mobiliseren en zelfredzaamheid stimuleren)
  • Het veranderen van het systeem ( start maken, ministerie of dorp neemt het over)

Er zijn veel werkzaamheden verricht vooral door de mensen in Gambia maar ook door de achterban in Nederland.

Financieel werden de projecten ondersteund vanuit Nederland door vele kleine en grote sponsoren.

Er werden acties in Nederland georganiseerd:

Kunstveilingen, deelname aan de Amsterdam-Dakar challenge , een spinningmarathon, Gambiaanse maaltijden, kienavonden, acties van middelbare scholen, fondsenwerving, ouderen breiden meer dan 6000 babymutsjes, kindsponsor actie

We kenden samen ups en downs. Niet alle projecten kwamen gemakkelijk van de grond. De kippenfarm mislukte o.a.  door de crisis in Gambia. Gelukkig is onlangs een dorpsbewoner op eigen initiatief en op eigen kracht opnieuw gestart en met groot succes!

STEUN ONS MET UW DONATIE

DONEER

In 2020 starten twee projecten:

Project 1: Personeelswoningen bij de kraamkliniek

Project 2: Een Ambulance

Met dank aan de stichting Future4All is er een kraamkliniek opgezet in voor het dorp en de omliggende dorpen. Een mooi voorbeeld van hoe deze stichting de locatie bevolking duurzaam ondersteund.