FUTURE4ALL

De stichting Future4All is al 9 jaar actief in het dorp Toubakolong aan de noordzijde van de Gambia rivier, het niet-toeristische gedeelte van Gambia.

Waar staan wij als stichting Future4All voor?

Drie typen van activiteiten;

  • Directe armoedebestrijding
  • Het ondersteunen van de ontwikkeling van de gemeenschap(mobiliseren en zelfredzaamheid stimuleren)
  • Helpen om verandering van het systeem mogelijk te maken ( start maken, ministerie of dorp neemt het over)

Er zijn veel werkzaamheden verricht vooral door de mensen in Gambia maar ook door de achterban in Nederland.

Financieel werden de projecten ondersteund vanuit Nederland door vele kleine en grote sponsoren.

Er werden acties in Nederland georganiseerd:

Kunstveilingen, deelname aan de Amsterdam-Dakar challenge , een spinningmarathon, Gambiaanse maaltijden, kienavonden, acties van middelbare scholen, fondsenwerving, ouderen breiden meer dan 6000 babymutsjes, kindsponsor actie etc.

We kenden samen ups en downs. Niet alle projecten kwamen gemakkelijk van de grond. De kippenfarm mislukte.  Gelukkig is onlangs een dorpsbewoonster op eigen initiatief en op eigen kracht opnieuw gestart en met groot succes!

Op 27 januari 2020 werden we verrast door het dorpscomité: de oude kippenfarm is opgeknapt en weer volledig in bedrijf met 100 nieuwe kuikens!

Lees de laatste nieuwsbrief

STEUN ONS MET UW DONATIE

In 2020 starten twee projecten:

Project 1: Personeelswoningen bij de kraamkliniek

Project 2: Een Ambulance

RSIN 8500.14.840
Naast vele andere projecten zoals een school,water-en stroomvoorziening,een  marktplaats is een regionale kraamkliniek opgezet voor Toubakolong en de omliggende dorpen. Een mooi voorbeeld van hoe deze stichting de lokale bevolking ondersteuning biedt voor de lange termijn.